Byggtips

Byggsatserna levereras i plastade bandade paket klara för montering. Fuktkvoten i virker är bra och spännbanden håller virket rakt.

Lagring
Paketen kan lagras länge bara man tänker på följande:
- Låt paketet ligga bandat i orginalförpackningen.
- Vatten får inte tränga in i paketen. Lägg inte paketen direkt på marken och lita inte på att emballageplasten håller tätt.
- Paketet skall inte ligga i direkt solljus.

Montering
Titta igenom monteringsanvisningen.

Gör grunden. Det skall var minst 10cm luft under stugan om man gör plintar. Matjord bör avläsnas och erättas med singel. Tänk på att vissa plintar skall vara lägre för att bärlinan under skall få plats. Se ritning.

Öppna paketet och sortera upp materialet. (Det är lättare att måla vindskivor, fönster mm innan montering)

Bygg 2 varv timmer och mät diagonalerna så dom är lika.

Montera hela timmerstommen. 
    - Knutarna är täta och behöver slås ihop (slägga). Slå aldrig direkt på sponten utan använd slagklossarna.
    - Timmret är vändbart (liksidigt) och många stugor går att spelvända.  
    - Spika alla knutar med en st 125mm spik.
    - Om någon bit är skev kan man ta två regelstumpar på varje sida och en kraftig tving som pressar biten rak.
    - Första biten över dörröppningen kan ibland vara svårt att få dit. Använd spännband och dra ihop väggarna så går det bra.
    - Ring om ni har frågor. Suport ingår i köpet.

Montera takbrädor, trekantslist, vindskivor, takfotsbrädor och sedan underlagspapp.

Spika reglar 45x45 runta alla fönster och dörröppningar på insidan. Montera fönster, dörr samt smygar och foder.

Lägg golvbjälkar och golvbrädor. 
 

Här finns 4st instruktionsfilmer.


Ytbehandling
För att öka stugans livslängd skall allt trä behandlas i samband med monteringen och sedan regelbundet underhållmålas. Vi rekomenderar att man grundoljar timmerstommen innan målning. Särskilt ändträt. Färg som andas är att föredra, typ lasyr. Pigmenterad färg skyddar bättre mot solljus. Slamfärg fäster dåligt på hyvlat virke. Rådfråga din färghandlare.


Ventilation
Stugorna har ingen ventilation från fabriken. Montera alltid två ventiler i stugorna för att förhinda fuktproblem. Om taket isoleras skall man alltid ha 20mm luftspalt mellan isoleringen och yttertaksbrädorna. Om stugan har längsgående takåsat görs lufthålen i gavlarna. Annars vid takfoten.

Lycka till!